Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Träningsstart vecka 35
2018-08-14 22:25
Basketen rullar igång igen med start för lagen. 

Vecka 35 kör vi igång höstens träning! Nya spelare även nybörjare är välkomna.
Practice starts week 35. New players also beginners are welcome. 
#basket #lugi #skånebasket #spelabasket

Flickor 10/11
tisdagar 16-17, Fäladshallen C

Flickor 08/09
tisdagar 16-17 Fäladshallen C
onsdagar 17.15-18.15 ISKL

Flickor 05/06
tisdag 17-18 Fäladshallen
onsdag 18.15-20.00 ISKL
fredag 17-19 Vikingahallen

Damer bredd

tisdagar 20-21:30 ISKL
onsdag 20.30 till 22.00 Fäladshallen C

Herrar bredd
söndag 18-20 Fäladshallen C

Årsmöte den 28/3
2018-03-27 12:48
Vem blir ordförande, vilka blir invalda i styrelsen, hur gick bokslutet 2017. Vem vågar och vill komma och vara delaktiga i verksamheten 2018. Årsmötet är viktigaste mötet i föreningen under 2018. Ska föreningen utökas eller läggas ned? 

Onsdag 1930 på Fäladen sal 48. 

Välkomna!

Styrelsen
Årsmötet 2018
2018-03-09 15:32
Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet med Lugi BBK

Datum: 2018-03-28 
Tid:      19.30
Plats:    Fäladsgårdens Skola sal 48

Ordinarie årsmötes agenda, förslag till styrelsen senast inkommen till info@lugibasket.se den 2018-03-21

Dagordning vid Årsmöte 2018 med Lugi BBK

                             01.                       Frågan om mötets behöriga utlysande
                             02.                       Fastställande av dagordning
                             03.                       Val av mötesordförande
                             04.                       Val av mötessekreterare
                             05.                       Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
                             06.                       Behandling av det gångna året.
                                                          a) Verksamhetsberättelsen för det gångna året.
                                                          b) Balans- och resultaträkning
                             07.                       Revisionsberättelsen
                                                           a) godkännande
                                                          b) 2017 års resultat
                             08.                       Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året
                             09.                       Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
                             10.                       Val av ordförande för det kommande året
                             11.                       Val av övriga ledamöter och suppleanter för året.
                             12.                       Val av revisorer samt suppleanter
                             13.                       Val av valberedning
                             14.                       Fastställande av medlemsavgifter
                             15.                       Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor och Till mötet av medlemmar inkomna förslag
                             16                        Övriga ärenden varom beslut ej kan fattas
                             17.                       Mötets avslutande
Ny grupp startas i Södra Sandby
2018-02-26 11:54
Måndagen den 5/3 klockan 18:00 startas det en ny grupp med flickor födda 2010/11 i Uggleskolan i Södra Sandby. 

Det är bara att komma till träningen. 


Välkomna
Lugis första herrlagsmatch
2018-02-12 18:57
På söndag 18 februari spelar vi den första träningsmatchen på många år i föreningens hstoria. 
Välkomna kl 18.15 till Fäladshallen C. 

Motståndare är Lunds Basket!


Två lag i seriespel
2018-01-12 20:29
Under våren är både F05, F06 med i seriespel. Matcher på Tuna och bollhuset väntar! Vi har fortfarande plats till fler!
Nyheter från våra lag
Damer MotionsLigan, 24/08 20:10 
Damer, 24/08 20:06 
Flickor Födda 2005-06, 24/08 19:57 
Damer, 17/08 22:33 
Damer MotionsLigan, 18/10 23:19 
Damer MotionsLigan, 18/10 23:17