Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Inledning
Basketen i Lund har en lång historia. Faktum är att Lugi Basket är en av Sveriges äldsta basketklubbar. Föreningen bildades redan 1950 - två år före Svenska Basketbollförbundet. Initiativtagare till basketen i Lugi var en grupp baltiska studenter.

År 2000 fyllde Lugi Basket 50 år. Detta kompendium är ett försök att i kortfattad och överskådlig form spegla verksamheten under de första 45 åren.
Milstolparna i föreningens historia - framgångar såväl som motgångar - har givetvis fått stort utrymme. Men dagens verksamhet är också representerad; liksom mål och riktlinjer för de kommande tre åren. Kompendiet avslutas med adresser till styrelse och kansli.

"Lugi Basket 1950-1995" är tänkt att användas på tre sätt: som
presentationsmaterial, pressmaterial och internt utbildningsmaterial.

Det är min förhoppning att kompendiet i någon mån återspeglar Lugi Baskets verksamhetsidé; en idé som utgör själva grundbulten i föreningen och som vi aldrig kommer att tumma på: att förena satsning på idrottslig kvalitet och utveckling med trivsel och social gemenskap.

Mikael Ramsbjer

Ordförande (1995 webred. anm.)