Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Årsmöte
2019-02-05 22:40
Kallelse till årsmöte i Lugi Basketbollklubb
Datum: 180226
Tid: 18:30
Plats: Scheelevägen 17, Beta 5, samling utanför entrén kl 18.30 
1. Mötets behöriga utlysande
2. Dagordning
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Verksamhetsberättelse
6. Revisionsberättelse
7. Fastställande av balansräkning
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av antal styrelseledamöter
10. Val av ordförande
11. Val av kassör
12. Val av övriga ledamöter
13. Val av revisor
14. Val av suppleant/er
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Val av valberedning
17. Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor
a) Ändring av föreningens stadgar, se förslag bilaga 1.
18. Motioner som inkommit till styrelsen senast 30 dagar innan årsmötet

Nyhetsarkiv
Årsmöte2019-02-05 22:40
Träningsstart vecka 352018-08-14 22:25
Två lag i seriespel2018-01-12 20:29
Lugi i Lundaspelen!2017-12-28 15:47
Vi startar herrlag !2017-11-21 14:26
Lugidagen!2017-11-08 10:43
Seriepremiär2017-09-22 13:30
Medlemsavgifter 2017/182017-09-11 13:47
Utbildningar 20172017-08-22 13:03
Vi söker dig! 2017-07-14 08:51
Motionsligan går vidare2017-03-20 12:42
Årsmötet2017-02-21 11:36
Vill du spela basket?2016-08-19 09:17
Träningstider2016-08-17 22:16
Årsavslutning2016-04-21 11:58
Mycket basket i EB2015-11-10 21:01
Höststart med Lugi2015-08-25 13:27
Träningsstarten2015-07-31 22:12
Kalender 2015-01-24 08:41
Lugi Basket ht15..2015-01-24 08:39