Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Årsmötet 2018
2018-03-09 15:32
Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet med Lugi BBK

Datum: 2018-03-28 
Tid:      19.30
Plats:    Fäladsgårdens Skola sal 48

Ordinarie årsmötes agenda, förslag till styrelsen senast inkommen till info@lugibasket.se den 2018-03-21

Dagordning vid Årsmöte 2018 med Lugi BBK

                             01.                       Frågan om mötets behöriga utlysande
                             02.                       Fastställande av dagordning
                             03.                       Val av mötesordförande
                             04.                       Val av mötessekreterare
                             05.                       Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
                             06.                       Behandling av det gångna året.
                                                          a) Verksamhetsberättelsen för det gångna året.
                                                          b) Balans- och resultaträkning
                             07.                       Revisionsberättelsen
                                                           a) godkännande
                                                          b) 2017 års resultat
                             08.                       Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året
                             09.                       Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
                             10.                       Val av ordförande för det kommande året
                             11.                       Val av övriga ledamöter och suppleanter för året.
                             12.                       Val av revisorer samt suppleanter
                             13.                       Val av valberedning
                             14.                       Fastställande av medlemsavgifter
                             15.                       Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor och Till mötet av medlemmar inkomna förslag
                             16                        Övriga ärenden varom beslut ej kan fattas
                             17.                       Mötets avslutande

Nyhetsarkiv
Träningsstart vecka 352018-08-14 22:25
Årsmöte den 28/32018-03-27 12:48
Årsmötet 20182018-03-09 15:32
Två lag i seriespel2018-01-12 20:29
Lugi i Lundaspelen!2017-12-28 15:47
Vi startar herrlag !2017-11-21 14:26
Lugidagen!2017-11-08 10:43
Seriepremiär2017-09-22 13:30
Medlemsavgifter 2017/182017-09-11 13:47
Utbildningar 20172017-08-22 13:03
Vi söker dig! 2017-07-14 08:51
Motionsligan går vidare2017-03-20 12:42
Årsmötet2017-02-21 11:36
Vill du spela basket?2016-08-19 09:17
Träningstider2016-08-17 22:16
Årsavslutning2016-04-21 11:58
Mycket basket i EB2015-11-10 21:01
Höststart med Lugi2015-08-25 13:27
Träningsstarten2015-07-31 22:12
Kalender 2015-01-24 08:41
Lugi Basket ht15..2015-01-24 08:39